Τίτλοι

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

Το 2003 το περιοδικό madboys13 δημοσίευσε για πρώτη φορά έναν πίνακα του Ιστορικού Γιώργου Κουσουνέλου με όλους τους τίτλους που είχε κατακτήσει ο Πράσινος Αυτοκράτορας στην ιστορία του από το 1908 μέχρι εκείνη τη χρονιά. Ο πίνακας αυτός δεν ήταν απολύτως ακριβής, αφού έλειπαν αρκετά στοιχεία, τα οποία προσπαθήσαμε να βρούμε στο διάστημα που πέρασε […]