Είδη

Ημερολόγιο 2016 (Τιμή 5€)MOCKUP

Τα είδη υπάρχουν σε όλους τους συνδέσμους της Θύρας 13!

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς να τα προμηθευτείς από σύνδεσμο, επικοινώνησε για αντικαταβολή με το e-mail: material@gate13.gr


Information for international orders

Mail us at material@gate13.gr with the type of material and quantity you wish to order, adding your name and surname, as well as your full address details. Then we will reply you, in order to confirm the final cost of your order (material + postage).