07/01/2013 – Ανακοίνωση Άρτα Θ.13

Στην πράσινη πόλη μας οι ενέργειες αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που βάλλονται από το δικτατορικό μνημόνιο και τους υπηρέτες του είναι αυτονόητες.

Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου αντιπροσωπεία του συνδέσμου επισκέφθηκε τον Ερυθρό Σταυρό Άρτας και πρόσφερε τα συγκεντρωμένα τρόφιμα και άλλα υλικά αγαθά ως ένδειξη συμπαράστασης.

Arta Club Gate 13