27/02/2014 – Ανακοίνωση ΠΑΝ.ΚΙ. – Το χρονικό του εγκλήματος

Επειδή η παραπληροφόρηση από την πλευρά του Κου Καμίνη συνεχίζεται, νιώθουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τον κόσμο του Συλλόγου για τα εξής:

2006: Νόμος διπλής ανάπλασης (3481/06)

Ποδοσφαιρικό γήπεδο εώς 40.000 και εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη ίδιες με τις υπάρχουσες ( κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών 8-10.000)

2008: Απόφαση ΣΤΕ ( λόγω προσφυγής ΣΥΡΙΖΑ) κρίνεται αντισυνταγματικός ο 3481/06.

2011: Νόμος Μπιρμπίλη ( 3983/11 ).Καταργεί τον Νόμο της διπλής ανάπλασης εκτός από την διάταξη που χαρακτηρίζει χώρο πρασίνου την Λεωφόρο.

Το Άρθρο 4 του συγκεκριμένου Νόμου αναφέρει :

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΛΗΝ του γηπέδου ποδοσφαίρου είναι η ολοκλήρωση της κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Από το 03/11-03/12 ο Δήμος Αθηναίων ( Καμίνης) εκμεταλλεύεται το διοικητικό κενό στον Α.Ο. και αμφισβητώντας για πρώτη φορά το ιδιοκτησιακό της Λεωφόρου προχωράει στην υλοποίηση του έργου χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Α.Ο.

Τον 05/12 η τότε διοίκηση Μακρόπουλου, σε συνάντηση με τον Κο Καμίνη και τον ΟΡΣΑ, προσπαθεί να γίνει νέα συμφωνία για να καλυφθούν οι ανάγκες του Α.Ο.

Η συμφωνία παρ’όλες τις υποσχέσεις δεν έγινε ποτέ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Νόμος Μπιρμπίλη είχε ως βασική προϋπόθεση την έκδοση Προεδρικού διατάγματος για να αποφύγει νέες προσφυγές.

Το 02/13 ψηφίζεται ο Νόμος 4117/13, που επιτρέπει την υλοποίηση κάποιων έργων στην Λεωφόρο, και καταργεί το άρθρο 4 που προϋποθέτει το γκρέμισμα της Λεωφόρου δίνοντας της 5ετή διορία ζωής.

Και ω του θαύματος, στις 14/05/13 εκδίδεται το Προεδρικό διάταγμα του Νόμου Μπιρμπίλη, το οποίο επαναφέρει τις καταργηθείσες διατάξεις, και το Άρθρο 4 που γκρεμίζει την Λεωφόρο ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου Ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Ο Α.Ο. με νέα Διοίκηση προσφεύγει κατά του Προεδρικού Διατάγματος του Νόμου Μπιρμπίλη, για να διασφαλίσει το μοναδικό περουσιακό του στοιχείο, καθώς και την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Α.Ο.

Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου ο Δήμος Αθηναίων στρέφεται κατά της αίτησης ακύρωσης του Α.Ο., με μοναδικό επιχείρημα όπως προκύπτει απο την αίτηση του ότι το γήπεδο της Λεωφόρου δεν ανήκει στον Ερασιτέχνη, αλλά στο Δήμο Αθηναίων άρα ο Α.Ο. δεν έχει ένομο συμφέρον να προσφύγει κατά του Προεδρικού Διατάγματος.

Το επιχείρημα αυτό προκύπτει και από τις χθεσινές του δηλώσεις, τονίζοντας ότι “Επιτρέπει”, δηλαδή μας κάνει χάρη που χρησιμοποιούμε το γήπεδο και τις εγκαταστάσεις της Λεωφόρου.

Τα συμπεράσματα στον κόσμο της ομάδας και στους Δημότες Αθηναίων.